Naath Sharif

Kalam e Alahazrat by Nabeera Alahazrat Imran Raza Khan Samnani Mian

  1. HAZRAT MANNAN RAZA MANNANI MIAN KE SABZADE HAZRAT HANNANI MIAN KI AWAZ ME NAAT SHARIF NANPARA ME PROGRAM THA
  2. Sab Ala Hamara Nabi by Mannani Mia
  3. Subha Taibah me hui by Mannani Mia
  4. Naat o- -=salaam by Mannani Mia

 

 

 

 

Advertisements